içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

OKULLARDA PDR

    Günümüzde eğitim geleneksel eğitim ve çağdaş eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel eğitimde öğretim(öğrenci+öğretmen) ve yönetim vardır. Çağdaş eğitimde ise öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri bulunmaktadır. Geleneksel ve çağdaş eğitimi ayıran en önemli öge öğrenci kişilik hizmetleridir.

Öğrenci kişilik hizmetleri özellikle tek tek öğrencilerin kişilik gelişimini sağlamak için yürütülen sosyal ve eğitsel etkinlikler, sosyal yardımlar, özel eğitim, sağlık hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını içerir.

Peki öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı nedir?

Öğrencinin eğitim imkanlarından yararlanmasını engelleyen eksiklik ve olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır.

Öğrenci kişilik hizmetlerini biraz daha detaylandırarak pdr alanındaki görevlerinden biri olan rehberliğe değinebiliriz.

Rehberlik; bireye kendini anlamasını, problemlerini çözmesini, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum sağlamasını ve kendini gerçekleştirmesi için yapılan uzman yardımına denir. Rehberlik alternatif yol gösterme olarak da tanımlanabilir. Bireye tüm seçenekler ve bu seçeneklerin iyi ve kötü tarafları gösterilir. Seçim bireye bırakılır.

Rehberliğin ilkeleri:

Rehberlik hizmeti profesyonel bir süreçtir, herkes veremez.

Yalnızca problemli bireye değil, herkese verilebilir.

Bireye öğüt verme değil, karar vermesinde yol gösterici, yardımcı olmadır.

Bireye acıma duygusuyla bakılmaz.

Zorlama yoktur.

Bireyi disipline etme süreci değildir.

Bireyi kayırma yoktur.

Belirli bir yaş grubuna değil, herkese yöneliktir.

Gizlilik esastır.

Gönüllülük esastır.

Sürekli olmalıdır.

Bireyin karar verme stratejilerini geliştirme sürecidir.

Birinci görevi bireyin kendisini tanımasını sağlamaktır.

Problemleri çözen bireyin kendisidir.

Merkezde birey yer alır.

Rehberlik amacı: Rehberlik bireyin bir bütün olarak gelişmesini ve kendini gerçekleştirmesi amaçlar. Kendini gerçekleştirme kavramı A.Maslow tarafından geliştirilmiştir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamağı kendini gerçekleştirme oluşturur. Kendini gerçekleştirme en üst basamağa ulaşma demektir. Fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları gibi alt düzey ihtiyaçlar rehberlik hizmetinin konusuyken; ait olma, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı üst düzey ihtiyaçlar olup daha çok psikolojik danışma hizmetlerinin görev alanına girer.

Kendini gerçekleştirmiş bireyin özellikleri:

Gerçekçi

Kim olduğunu ve olacağını bilir.

İnsanlara önem verir ve onları oldukları gibi kabul eder.

Yaratıcı

Yeniliklere açık

Yapıcı bir kişiliğe sahip

Kendisiyle ve toplumla barışık

Kendine güvenen

Geçmiş veya gelecekte değil, anı yaşayan

Yalnız kalabilen

Başkasını ve kendisini takdir edebilen

Demokratik

İyi espri anlayışına sahiptir.

 

KAYNAKÇA

Schmidt J.J, Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik, Çev: Süleyman Doğan, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara 2017.


 

Bu yazı 3605 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum