içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

BOŞANMA SEBEPLERİ

Evliliğin İlk Beş Yılı İçinde Boşanma Sebepleri

 

Ülkemizde her yıl evlenme ve boşanma istatistikleri tutulmaktadır ve evlilik kurumu bizim için değerlidir. Ancak bazı sebeplerden dolayı boşanmalar gerçekleşir. Aile kavramı değişir, sorumluluklar değişir. Burada yalnızca boşanma nedenleri ve istatistiklerine değineceğiz.

 

  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne göre evlilik kavramı ‘Evrenselliği kabul edilmiş toplumsal bir kurum’ olarak açıklanmaktadır. Son olarak boşanma ‘Eşler hayatta iken evlilik ilişkisine mahkeme kararı ile hukuken son verilmesidir’ denilebilir(Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,2008;Akıntürk,1996). 

 

 

Dünya üzerinde farklı toplumlarda, çok çeşitli aile biçimleri varlığını sürdürmektedir ve Avrupa kültürüne yakın olan ülkelerde geleneksel aile yapısındaki değişim daha hızlıdır. Batıdaki romantik sevgi kavramının, diğer toplumlara yayılmasıyla; insanın bu yeni yaşam biçimiyle içinde bulunduğu ulusal ve siyasal sistemleri etkiler ve onlar tarafından etkilenir duruma gelmesiyle hükümetlerin geleneksel davranış biçimlerini değiştirmek için etkin çabalar içerisine girmesi olarak özetlenebilir(Giddens, 2000; Yıldırım,2004).

 

Ülkemiz ve diğer Türk toplumlarında aile, özellikle de evlilik ilişkilerinin belirgin biçimde değişmesi günümüzün başlıca sorunlarından biridir. Peki buna neler sebep olur? Genellikle sosyal içerikli bireysel sebepler önemlidir. Bunların başında ailedeki ekonomik sorunlar, kadının ekonomik özgürlüğün artması ve ailedeki rolünün değişmesi gelmektedir. Tüm bunlar ailede ataerkil yapının zayıflamasına yol açmaktadır. Son yıllarda Türk topluluklarında boşanma oranının artması bunun açık bir kanıtıdır(Süleymanov, 2009). Kadınlar ekonomik bağımsızlığını kazanmakla birlikte gerek aile yükü gerekse ağır iş yükü altında bunalmıştır. Bu ikilemde çıkmaza giren kadının aile çevresinden de yeterli desteği alamaması, kadının boşanmaya sıcak bakmasının zeminini hazırlamıştır(Ünal,2013).

 

Günümüz toplumunda dini , ahlaki değer ve algıların zayıflaması da boşanmayı artıran bir diğer neden olarak da görülmektedir(Aydın, 1997). Geleneksel geniş ailede eşler arasında yaşanan problemler aile büyüğünün araya girmesi ile çözümlenirken, çekirdek ailede böyle bir büyüğün olmaması da boşanmaları artırmaktadır(Ünal, 2013). Aile içi şiddet de boşanma nedeni olabilir. Aile içi şiddetin dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Son 15-20 yılda, dünyanın her yerinde eş şiddetiyle alakalı araştırmalar yapılmıştır ve kadınların genellikle aile içi fiziksel şiddetten paylarını fazlasıyla aldıkları bilinmektedir(Vahap ve Avşargil, 2006).

 

 Araştırmalara göre boşanma çoğunlukla evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçeklemiştir.Güncel boşanmalar ve 6 yıl önceki veriler inceleyebilmek adına TUİK 2013 VE2019 verilerini karşılaştıralım. 2013 yılında 600.138 evlilik gerçekleşmişken 125.305 boşanma gerçekleşmiştir. En yüksek boşanma nedenleri arasında sırayla ‘geçimsizlik, bilinmeyen, terk , zina’ yer almaktadır. 2013 yılında 1 yıldan az 4.383 boşanma, ilk bir yıl içinde 12.455 boşanma , 1-2  yılda 9.815 boşanma, 4-5yıl içerisinde ise 7.496 boşanma görülmektedir.Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424,  boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 olarak görülmektedir. Nedenler ise ‘geçimsizlik, bilinmeyen, diğer, terk vb.’ şeklinde sıralanarak önceki yıllara göre belirgin fark oluşturmamıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

Akıntürk, T.(1996). Aile Hukuku(Dördüncü baskı). Ankara

Aydın, M.(1997). Kurumlar sosyolojisi. (2.baskı). Ankara: Vadi Yayınları

Giddens, A.2000.Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınları

Süleymanov, A.(2009).Çağdaş türk toplumlarında aile ve evlilik ilişkileri.Aile ve Toplum Dergisi, 5(17),8-18

 TUİK (2013).Evlilik Süresi ve Nedene Göre Boşanmalar.

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?demografidb2=&report=BOSRAPOR37.RFD&p_yi11=2013&p_dil=1&p_kod=1&desformat=html&ENVID=demografiEvn adresinden 26.05.2014 tarihinde elde edilmiştir.

TUİK(2019) Evlilik Süresi ve Nedene Göre Boşanmalar.

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2019-33708 21.02.2021 tarihinde ede edilmiştir.

Ünal, V.(2013). Geleneksel geniş aileden çekirdek aileye geçiş sürecinde boşanma sorunu ve din. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6(26),588-602.

Vahap, I.,Avşargil, Ö.(2006). Aile içi fiziksel şiddet ve kadın hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2), 107-144.

 

 

Bu yazı 416 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum