içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

                  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Bireyin potansiyelinin ortaya çıkması için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söyleyen maslow; belirli ihtiyaçlar doyurulmadan diğer ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığını da söyler. Bunun için ihtiyaçların öncelik sıralaması gelen şu şekildedir;  fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyaçları ve son olarak kendini gerçekleştirmedir. Fiziksel ihtiyaçlar düşük düzey diğer sosyal ihtiyaçlar ise yüksek düzey ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaçlar bireyin açlık susuzluk, cinsellik gibi temel güdülerini kapsamaktadır. Birey eğer bu ihtiyaçları yeteri düzeyde karşılanmazsa kendini olduğundan olduğundan farklı bir ruh halinde hissedebilir. Örneğin derse uykusuz giren bir öğrenci öğrenmeye odaklanmayabilir. Ya da aç ise derste yemek aklına gelebilir. Potansiyelini ortaya çıkaramayabilir.  Güvenlik ihtiyacı ise bireyin kendisini güvende hissetmemesi hem iç dünyasında hem de fiziksel çevrede güvende olmaması bireyin üst aşamalarda eksiklik yaşamasına yol açmaktadır. Fiziksel ihtiyaçlar ve güvende olma ihtiyaçları karşılandıktan sonra bireyin sevgi, şefkat ve ait olma ile aynı zamanda yalnızlık, yalıtılmışlık, yabancılaşma gibi duygularından üstesinden gelme ihtiyaçları ortaya çıkar. Her insan sevme ve sevilme ihtiyacı içerisindedir. Basit bir toplumsal kabulden bir ailede ve evlilikte olan bir sevgi ilişkisinin karmaşık yakınlığına kadar uzanır. Bir üst basamak olan değer (saygı) ihtiyacı, her bireyin kendisine olan saygısına (özsaygı) ve çevreden değer(saygı) görme ihtiyacının olmasıdır. Sosyal konum, kazanılan roller,  maddi kazanımlar günümüzün saygı görme modeline girmektedir. Düşük benlik saygısı ve değersizlik duyguları günümüzde yaygınlaşan sorunlardandır. Kendine olumsuz eleştirilerde bulunan bireylerin çevreden de olumsuz eleştirileceği hissine kapılırlar. Ve bu kısır döngü var oldukça kabuğunu kıramayabilirler. Son basamak olan kendini gerçekleştirme basamağına gelen birey ben kimim? Ya da Ne/Kim olmalıyım? Sorularını kendine sorar. Genellikle huzursuzluk duygusu ile kendini gösterir. Rogers’ a göre kendini gerçekleştiren kişi “potansiyellerini tam olarak kullanan kişi” olarak adlandırılır. Bu insanların kendilerini keşfetmeye çalıştıklarını dolayısıyla bu keşif sırasında ne hissettiklerini ve ne istediklerini anlayarak “kendileri haline gelme” sürecinde olduğunu söyler. Danışma hizmetleri de bireyin fiziksel ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılayarak bireylerin kendini gerçekleştirmelerine ve potansiyellerini farkına varmalarına yardımcı olmaktadır.

İnsan doğumundan ölümüne kadar olan süreçte kendi içsel durumunu ve çevreyle olan bağlantılarını anlamlandırma içindedir. Anlamlandırma işleminde birçok mekanizmasını çalıştırır. Yani bunu tek bir alan ile yapmaz onu var eden bütün alanlarındaki bilişsel süreçlerin sonunda bir sonuca varır veya varamayabilir. Birey ekonomik sıkıntılar çekerken ya da toplumla ilişkilerleri normal seviye de değilken kendini değersiz hissederken kendi potansiyellerini ve yeteneklerini var edemeyebilir. Bu değildir ki birey bu durumlarda kendini gerçekleştiremez. Birey bütün bunlara rağmen kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilir. Resim yapmak onu doyuma ulaştırıyorsa kendini o alana yönelterek var edebilir. Hiçbir bireyin dört dörtlük bir yaşam sürdüğü söylenemez. Her birey her basamakta başarılıdır da denemez. Kendini gerçekleştirme basamağında olan bireylerin yaşamı bireysel olarak farklılaşmaktadır. Her birey kendini gerçekleştirme sürecindeki sorulara aynı cevaplar vermeyebilir. Her birey kendini gerçekleştiremeyebilir.  Her birey kendini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bazen içinde bulunduğumuz zorluklar en güçlü yanımızı ortaya çıkarabilir. İnsan, engin ve açık deniz olan okyanustur. Ya kendine sınırlar koymadan okyanus da yaşamayı seçer ya da okyanus da kendisine sınırlar koyarak bir akvaryum var eder ve yaşar. Birey kendini gördüğü yerdedir. Gördüğü yer güzelliklerin içinde çirkinlik de olabilir. Çirkinliklerin içinde güzellik de… Kendinizi güzel biçimlerde ve yerlerde hayal edin ki güzellikler sizi bulsun. Her bireyin yaşamında olumsuzluklar ve sorunlar vardır. Onlara odaklanarak yaşamınızı sürdürmek yerine yaşamınızda var olan güzel şeylere odaklanırsak hayat daha yaşanılabilir bir yer olur.

KAYNAKÇA

https://www.makaleler.com/fotomakaleler/maslow-teorisi-ve-ih-maslow-ihtiyaclar-piramidi.jpg&imgrefur

Pegem Akademi:Grupla Psikolojik Danışma (2016)

Bu yazı 4331 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum