içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

MANİPÜLATİF ZORBALIK

Zorbalık günlük hayatta güçlü olanın görece daha zayıf olana karşı sergilediği saldırgan ve olumsuz davranışlar bütünüdür. Taraflar arasında güç dengesizliği yaşandığında görülür ve süreklilik özelliği gösterir. Genel amaç kurbanı sosyal olarak izole etmektir.

 

 

Manipülatif zorbalık ise kişinin içinde bulunduğu durumun farkında olmadan karşı tarafın üstü örtülü yöntemler ile kişiye zorbalık uygulamasıdır. Kişinin kendi bilgisini, akıl sağlığını, iyilik durumunu kimi zaman hafızasını sorgulamaya iten bir zorbalık çeşididir. Davranışsal şiddet ve öfke içermeyebilir. Manipülatif zorbalık uygulayan kişiler genelde narsistik kişilik tipine sahip veya bu kişilik tipine yatkın insanlardır. Bunlar kimi zaman yakın arkadaş kimi zaman eş kimi zaman ise ebeveynlerimiz veya patronlarımız olabilir. Zorbanın bu yöntemi uygulama sebebi kendi gücünü test etmek istemesi ve mağdur üzerinde yıkıcı etkiler bırakma isteğidir.

 

 

Manipülatif zorbalığı uygulayan kişi kimi zaman bu durumun farkında olmayabilir. Bu insanlar genelde bu davranış kalıplarını çocukluklarında aile içi iletişimden öğrenmişlerdir. Manipülasyona uğrayan kişi de aynı şekilde kendisine uygulanan manipülasyonu fark etmeyebilir. Hatta bu durumundan hoşlanabilir. Yaşadığı bu durumu yönetilmek, güdülenmek, karar vermede kolaylık olarak değerlendirebilir. Duygusal olarak daha hassas insanların manipülatif zorbalığa maruz kalması daha kolaydır. Karşı tarafın davranış, duygu ve ifadelerine güven duymak onları bu zorbalık türüne daha açık hale getirmektedir. 

 

 

Zorba farkında olarak veya olmayarak kişiye bir takım davranışsal örüntüler uygular. Manipülasyon yöntemlerinden bazıları; yalan söylemek, abartmak, duyguları kullanmak, aşağılamak, yanlış yönlendirmek, mahrum bırakmak ve duygusal şiddet uygulamaktır. Manipülatif zorbalık kişiyi yetersiz, değersiz ve kararları konusunda şüpheci hale getirir. Zaman içerisinde bu zorbaca davranışı sergileyene karşı bağımlı hale getirir. Nihayetinde mağduru kendinden şüphe ettirerek özsaygısının azalmasına sebep olur. Öz saygısı azalan birey zihinsel bir gerileme çemberine girer. Bu çember içerisinde karşı tarafı memnun etme çabasına göre davranışlarına yeni bir çerçeve çizmeye başlar. Basit kararları dahi alamaz hale gelir. Karşı tarafın psikolojik şiddetinden korkar. Haklı olduğunu bildiği konularda bile karşı tarafı mutlu etmek adına susar. Kötü hissettiğinde karşı taraf tarafından suçlanır. Manipülatif zorba kişiye suçlamaları kendince kanıtlı olarak sunmaya çalışır. Mağdur çoğu zaman üzerinde etki gücünü arttırmış zorbanın bu kanıtlarına inanır.

 

 

Manipülatif zorbalık ile başa çıkmanın ilk adımı fark etmedir.  Farkında olmak birçok özel durumda olduğu gibi burada da durumun yıkıcı etkisini büyük oranda azaltır. Bununla birlikte sosyal destek sistemimizi güçlendirmek durumun en iyi çözücü güçlerinden biridir. Sağlam aile bağları, çevremizdeyken kendimizi ifade etme konusunda zorluk yaşamadığımız arkadaşlar manipülasyondan bizleri uzak tutacaktır. Zorba, sizi bu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Yalnız kalmanızı sadece ona inanmanızı isteyecektir. Sağlıklı toplumsal destek sistemine sahip olan kişiler  bu ruhsal örselenmelere karşı daha dayanıklı olacaklardır.

 

 

Kendinizi iyi hissettiğiniz ortamlarda bulunmak, var olan yetenek alanlarınızda kendinizi geliştirmek kaybolan özsaygınızın zaman içerisinde güç toplamasına yardım edecektir. Unutmayalım ki öz saygınınızın artması zorbanın size uygulayacağı manipülasyon yollarını tıkar.

 

 

Beden sağlığınız gibi ruh sağlığınızı da önemseyiniz. Ve size verdiği sinyalleri lütfen iyi değerlendiriniz. Sinyalleri değerlendirmede güçlük çektiğinizde ruh sağlığı uzmanlarından yardım talep ediniz.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

Sakallı, N.(2001) Sosyal etkiler: Kim kimi nasıl etkiler? Ankara: İmge Kitabevi

Cüceloğlu D. (1991).  İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi

Bu yazı 1954 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum