içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ VE ETKİLERİ

Teknoloji; araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknoloji, yaşam kalitesini etkileyen ürünler sağlamada etkili olması nedeniyle bireyleri ve toplumu etkilemektedir. Toplumdaki sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler de büyük ölçüde teknolojiden etkilenirler.

 

 

Teknolojinin insan yaşamındaki yerinin artması ile beraber günlük işlerimizi kolaylaştırma, zaman tasarrufu ve geniş veri tabanları ile avantajları da yaşamımızdaki yerini almıştır. Bireysel yaşama getirilerinden farklı olarak teknoloji birçok şirket\firma için de önemli bir noktadadır. Şirketler teknoloji sayesinde yeni hizmet\ürünlerini sunma, yeni müşteriler edinme ve tasarımlar üretme fırsatı yakalamaktadır.

 

 

Hızla gelişen teknolojinin toplumları yaklaştırdığı, toplumlar arası etkileşimin kaçınılmaz olduğu son yıllarda, eğitim sistemlerinin yaşanan değişimlere ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırılması hemen hemen tüm uluslarca ele alınmaktadır. Teknoloji eğitimi, öğrencilerin, mevcut teknolojileri anlama ve kullanma ile teknolojik problemlere çözüm üretme becerilerini ve güvenlerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış planlı bir süreçtir. Öğrencilerin, bir teknoloji toplumunun bireyleri ve bilgili üyeleri olarak, entelektüel ve pratik gelişimlerine katkıda bulunur. Birey-çevre etkileşim ve uyumunda, bilim ve teknoloji değişen değerlerden önce gelmektedir. Günümüzde artık teknoloji kültürü, değerler kültürünü belirleyen, onu denetim altında tutan en önemli etmenlerden birisi durumundadır.

 

 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve eğitime verilen önemin artmasıyla, eğitim sorunlarının çözümünde bilgisayarlardan yararlanılması yaygınlaşmıştır. Bilgisayar kullanımı arttıkça bilgisayar oyunlarına yönelim de artmıştır. Eğitsel oyunlar ve diğer oyunlar oldukça çeşitlilik sağlar. Eğitsel oyunlar, öğrencilerin ders konularını öğrenmesine katkı sağlayan, problem çözme yeteneklerini geliştiren yazılımlardır. Bu yazılımlar, öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu yükselten ders destekleyici bir materyal olarak kullanılmasının yanında, dersin ana materyali olarak da kullanılabilmektedirler. Teknolojinin getirileri insan yaşamına oldukça fazla olsa da bilinçli kullanım gerekmektedir.

 

 

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında bilinçsiz teknolojik araçların kullanımı, fiziksel, zihinsel ve psikolojik ve sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar, obezite, tembellik, uykuculuk, saldırganlık ve dikkat eksikliği olarak karşılaşılan problemlerdir (Nunez-Smith, Wolf, Huang, Emanuel, & Gross, 2008).  Eğitimcilerin, okul öncesi sınıflarda haftada bir gün bilgisayarda serbest çalışma için zaman ayırmaları uygun görülürken, diğer günlerde çocuğun yaşıyla ilgili olarak zaman kullanmaları önerilmektedir. Altı yaşın altındaki çocuklar için günde 5-7 dakikalık bilgisayar kullanımı uygun bulunurken, anasınıfı çağında günde 10-15 dakikalık kullanım uygun görülmektedir.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

Sayan, H. (2016). Okul Öncesinde Teknoloji Kullanımı.

Cömert, I. ve Kayıran, S. (2010). Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanımı. Çocuk Dergisi 10(4):166-170.

Bacanak, A. (2003). Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14.

 

 

Bu yazı 702 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum