içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

BİZE SUNULANA MİNNETTAR OLMA

 

Her insan yaşamı boyunca diğer insanlarla iletişim ve ilişki kurarak yaşamını sürdürmektedir.  İnsan yaşamındaki bu ilişkilerin bazıları yüzeysel kalsa da bazıları daha çok derinleşebilmektedir. Diğer insanlarla kurulan derin ilişkilerde bize iyilik yapan ve hayatımıza dokunan insanlara duyduğumuz şükran duygusu minnettarlığı ifade etmektedir. Minnettarlık;bize iyiliği dokunmuş veemeği geçmiş insanlara karşı bir tür teşekkür etme davranışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar karşısındaki kişinin söyleminden, davranışından veya tutumundan hoşnut olduğunda bunu dile getirme ihtiyacı hissetmektedir. Dile getirilen bu ihtiyaç kendisine yapılan iyiliğe karşılık insanın iyilikle cevap verebilmesidir.

 

 

Kişilerarası ilişkilerde kendisine yapılan iyiliğe karşı hoş duygular besleyen ve bunu dile getiren bireyler ilişkilerini geliştirmekte ve zenginleştirmektedir.Minnettarlığı ifade etmek, kişinin kendisini mutlu ettiği gibi ilişki kurduğu kişileri de mutlu etmektedir. Bu durumda insanın iyilik halini arttırarak ruh sağlığı alanında olumlu etkiler yaratmaktadır.

 

 

Minnettarlık, bir tür kendine yapılan iyiliği fark etme ve bu iyiliğe gönülden karşılık verebilme farkındalığıdır. Bu farkındalığa sahip olan insanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha duyarlı, anlayışlı ve uyumlu olmaktadır. Minnettar insanlar, aynı zamanda diğer insanlara nazik ve empatik bir yaklaşım sergilemektedir.

 

 

Çoğu insan hayatında yaptığı iyi ve güzel bir davranışın diğer insanlar tarafından görülmesini ve takdir edilmesini beklemektedir. Sosyal ilişkilerinde, davranışlarının onaylanmasını ve değer görmesini bekleyen insan aynı zamanda ilişki halinde olduğu insanların iyi ve güzel davranışlarını onaylamalı ve takdir etmelidir. Böylelikle,insanın diğer insanlarla kurduğu ilişkide minnettarlık duygusu gelişmektedir. Minnettarlık duygusunu geliştirebilmenin en temel yolu, diğer insanların yaptığı iyi davranışlara teşekkür etmek ve hayatta minnettar olunan şeyleri fark edebilmektir. Diğer insanların bize katkı sunduğu bu iyi davranışların gerçekleşmemiş olmasının hayatımızda nelere yol açacağını düşünmek de minnettarlığın önemini fark etmeye ve minnettarlığı geliştirmeye katkı sunacaktır.

 

Şimdi ve burada, yaşamda sahip olduğumuz ve minnettar hissettiğimiz şeyleri düşünerekve bize iyiliği dokunan insanlara teşekkür ederek yola koyulalım.

 

 

 

 

KAYNAKÇA

Akın, A. & Yalnız, A. (2015). Yakın ilişkilerde minnettarlığı ifade etme ölçeği (YİMİEÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of International SocialResearch, 8(37), 539-544.

Karataş, Z.,& Uzun, K. (2020). Şükran mı duyuyoruz yoksa minnettar mıyız?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 411-440.

Paylaşım Özeti: Minnettarlık, bir tür kendine yapılan iyiliği fark etme ve bu iyiliğe gönülden karşılık verebilme farkındalığıdır. Bu farkındalığa sahip olan insanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha duyarlı, anlayışlı ve uyumlu olmaktadır. Minnettar insanlar, aynı zamanda diğer insanlara nazik ve empatik bir yaklaşım sergilemektedir

Bu yazı 564 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum