içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Bölme Savunma Mekanizması

Çevremizde bazen çok mutluyken birden öfkelenen ve hiçbir zaman tam anlamıyla anlamadığımız insanlar olmuştur. Bu yazı onları anlamak için...

Bölme Savunma Mekanizması

Bu kişiler açıklamada da belirtildiği gibi hep tutarsız davranmışlardır ve hiçbir zaman tam anlamıyla anlaşılamamışlardır. İşte bu tarz zıt kutuplu ve şiddetli duygu ve düşünce, davranış modelleri kişide genelde ‘Bölme savunma mekanizması’ yüzünden ortaya çıkmaktadır.

 

Bölme savunma mekanizması yaşayan kişiler için genel olarak tutarlı bir duygu, düşünce ve edimden bahsedilemez. Onlar için her şey siyah ya da beyaz olmak zorundadır, griden söz edilemez. Bu yüzden de kendilerini bu savunma mekanizması içinde bulmak zorunda kalmışlardır.

 

Bölme savunma mekanizması en ilkel mekanizmalardan birdir. Ve kişinin bebeklikte kritik dönemlerde yaşadığı deneyimlerle alakalıdır. İlkel algılama sistemi yüzünden uyaranları iyi ve kötü şeklinde gruplamak zorunda kalmıştır. Bu savunma mekanizması genel anlamda bebeklik döneminde yaşanmasına rağmen bazı bireyler için yetişkinlikte de devam etmektedir. Bunun sebebi de bölmenin hep iyi olma çabası içinde olma çabası içinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

 

Bölmenin en açık görünümü, dışarıdaki nesnelerin “bütünüyle iyi” ve “bütünüyle kötü” olarak ikiye ayrılması ve bununla beraber bir nesnenin tamamının aniden bir uçtan bir uca iki bölüm arasında yer değiştirebilmesidir. Belli bir kişi ile ilgili duygular ve düşünceler, birden bire ve tamamen öncekinin zıddı haline dönüşür. Birbirine zıt kendilik kavramları arasında sürekli bir biçimde yenilenen salınım, bölme düzeneğinin başka bir dışavurumudur. Tanı görüşmesinde, terapistin algılamasındaki ya da hastanın kendini algılamasındaki ani değişimler ya da aynı konuya verilen birbirine zıt tepkilerin bütünüyle birbirinden ayrılması seansta etkinleşen bölme düzeneklerini yansıtır. Kendilik imgesindeki ya da nesne tasarımlarındaki çelişkili yönler vurgulandığında hastanın kaygısında gözlenen artış, bölme düzeneğinin kullanıldığını gösterir. Kendilik ve nesne tasarımlarının bu tür çelişkili yönlerine açıklık getirme, bunlarla yüzleştirme ve bunları yorumlama girişimleri, seanstaki etkileşiminde bölme düzeneğini etkinleştirir. Bu durum bölmenin, gerçeği değerlendirme yetisine etkisini ve değişmeyen sorunların içine bölmeyi “sabitleştiren” sert kişilik özelliklerini yansıtır. 

Tarih: 21-01-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum