içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

ÇOCUKLAR NEDEN BAŞARISIZ OLUR

Çocuklar Neden Başarısız Olur? Kitabı John Bolt tarafından ele alınan pedagojik amaçlı bir kitaptır. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin etkili öğrenme sürecinde rolleri ve öğrenme sürecindeki faktörler üzerinde durulmuştur.

 

Kitabın ana düşüncesini JohnBolt’un şu sözleri ile özetlenebilir: “Çocuklar başarısız olamazlar, bizler tarafından adeta başarısızlığa itilirler.”Bolt çocukların başarısızlıklarını yanlış tutum ve yaklaşımlar ile ilişkilendirmektedir. “Çünkü biz onlara kendi zihinlerinin içeriğini kontrol altında tutmayı öğretiyoruz.”

 

Öğretmenlerin en önemli görevi, öğrencinin bir bilgiyi veya konuyu bilip bilmeme ayrımı farkındalığına sahip olmasıdır. Bu farkındalık öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır. Bir öğretmenin en önemli görevi, özellikle daha küçük öğrencilere, dünyanın bir kısmını ya da insan deneyimini ilginç, heyecan verici, anlamlı, zevkli, geçirgen ve duygusal haliyle mümkün olduğunca güvenli bir şey olarak ulaşılabilir kılmaktır.”

 

 Eğitim sürecindeki en büyük sorunlardan biri, öğrencinin bilgisinin sınanmasıdır. Öğrenciler öğrenme sürecinde öğrenme gayesinden çok sınanacakları zaman doğru yanıt vermeye odaklanırlar; bu durum öğrencinin tam öğrenmesine engel olan bir durumdur. Öğretmen adayları ve yeni mezun öğretmenlerin en büyük kaygısı öğrenciyi yönlendirme ve kontrol etmesidir. Oysa öğrencilerin en çok ihtiyacı olan şey, süreç içerisinde anlaşılmaktır. Anlaşıldığını hisseden öğrenci, öğretmeni arasında bağ kurulacaktır. Bu bağ öğrencinin dersi karşı ilgi ve tutumunu da etkileyecektir. “Çünkü ormanda yolunu kaybetmiş birine yardım etmek için, o kişinin bulunduğu yere gitmeniz gerekir.”

 

Öğrenme sürecine geçilmeden önce öğrencinin kendini ve öğrenme stilini tanıması önemlidir. Bu sayede bir bilgiyi nasıl daha etkili şekilde öğrenebileceğini anlayabilecektir. Öğrencilerin kendisini ve öğrenme stilini tanıması ile öğretmenin rehberliği ile sağlayabilecek bir durumdur.

 

Öğrenme esnasında duygular etkilidir. Öğrencinin süreç içerisindeki olumlu duyguları başarı yolculuğunu kolaylaştıracaktır; süreç içerisindeki olumsuz duygulanımı ile başarısızlık düşüncesini arttıracak ve öğrenilmiş çaresizliğe kapı aralayacaktır. Öğrenme sürecindeki olumsuz duygulanımları yerine olumlu duygulanımlar ile değiştirilmelidir. Bu sayede öğrencinin derse yönelik hazır bulunuşluğu da sağlanacaktır. “Ne yazık ki düşünce düzeni birçok okulda korku, tehdit ve cezalandırma üzerine kuruludur. Çocukların işbirliği üzerine kurulu çalışan bir düzen yerine, korku üzerine kurulmuş çalışmayan bir düzeni sürdürmeyi tercih ederler.”

 

 

Gerçek öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğretmen ve ebeveynlerin sonuç odaklı olmak yerine süreç odaklı olması gerekmektedir. Sonuç odaklı bir düzende öğrenci konunun tamamı üzerinde değil; sınanma durumuna odaklanacak ve sınanma sonrasındaki bilgi ile ilgilenmeyecektir. Süreç odaklı bir düzende öğrenci bilgisini gerçek yaşama entegre edebileceğine daha kolay odaklanabilir.

 

 

Ders sürecinde öğretmenlerden olabildiğince materyal ile kullanmaları beklenmektedir. Materyal kullanımı öğrencinin hızlı bir şekilde konuyu kavraması değildir. Temel amaç, öğrencinin soyut olan bir konuyu somutlaştırarak daha anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesinin istenmesidir.

 

Okullar öğrencilerin öğrenme süreçlerinde ebeveyn ve öğretmenlerden sonra gelen en önemli faktörlerden birisidir. “Okullar, çocukların en çok öğrenmek istedikleri şeyleri öğrenebilecekleri yerler olmalıdır, bizim onların öğrenmeleri gerektiğini düşündüğümüz şeyleri öğrendikleri yerler değil.”Başarılı öğrenciler hedefleyen okulların öğrencilerin ilgisini çeken konu ve farklı öğretim tekniklerini kullanması gerekir. Çünkü öğrenciler ancak ilgilerini çeken konuları gerçekten öğrenme gayretinde olacaktır.

 

John Bolt’a göre, çocukların başarısız olma nedeni: Yetişkinlerin  kendi zihinlerinin içeriğini kontrol altında tutmayı öğretmeye çalışmasıdır. Bu nedenle öğrenme süreçlerinde unutmaması gereken en önemli şey, başarısızlığın çocuğa yüklenmemesidir. “Çünkü, çocuklar öğrenmek için bir şeyin onlara öğretilmesine ihtiyaç duymazlar; onlara öğretmeye gerek kalmadan da birçok şey öğrenebilirler ve büyük ihtimalle bu en iyi öğrenme şekildir.”

 

Bu yazı 168 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum