içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

DANS TERAPİSİ

Dans, tüm vücudun bir müzik ritmi eşliğinde estetikle birlikte çalıştığı bir spor ya da sanat olarak tanımlanmaktadır. Dansın ilk defa terapatik amaçlar için kullanımı ise 1940’lı yıllarda Marian Chace’in psikiyatrik hastalardaki çalışmaları ile ortaya atılmıştır. Böylece yeni bir dal olan “dans terapisi, tedavisi” ortaya çıkmıştır. Vücudun ve ruhun, duygularla bütünleşerek dışa vurum şekli olan dans terapisi, kişilerin bir yandan vücut düzgünlüğünü sağlayıp bir yandan da kendi bedenini tanımasını ve kendini sevmesiyle rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmaktadır.

 

 

Dans kas kasılması esnasında bazı fizyolojik süreçler sonucunda immün sistemi kuvvetlendirerek sağlığı düzeltmekte ve kişide esenlik sağlayarak stresin neden olduğu gerilim, yorgunluk gibi olumsuz durumların yok edilmesini sağlar.

 

 

Bedenin tamamının hareketine olanak sağlayan dans, solunum, dolaşım, iskelet ve kas sisteminin gelişimine de imkan tanımaktadır. Dans, terapatik hedefler için uygulandığı zaman, duyusal ve motor alanlarda sözsüz ifade aracılığıyla katılımcılar ile temas kurmayı sağlamaktadır. Bu nedenle dans, yaratıcılığın bulunduğu yerlerde hareket ve ifade etme kapasitesi için kolaylaştırıcı bir yaklaşım olarak görülmekte ve bireyin duygularını temsil etme veya dışavurumuna yardımcı olmaktadır. Dansın fiziksel, sosyal, psikolojik ve diğer alanlarda sağladığı bazı yararlar şu şekilde sıralanabilir;

 

 

Bedensel ve ruhsal:

• koordinasyonda düzelme, çeviklik ve esneklik,

• daha güçlü kaslar,

• fiziki görünüme güvende artma,

• zihinsel fonksiyonlarda gelişme,

• dengede artış ve çevre farkındalığının genişlemesi

 

 

Kişisel ve sosyal:

• sosyal izolasyon ve dışlanmada azalma.

• genel ve psikolojik iyilik halinde artış,

• daha fazla özgüven ve kendini beğenme,

• sosyal becerilerde iyileşme, kendini ifade edebilme

 

 

Eğitim ve dans; alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada önemli rol oynamaktadır.

 

 

Sosyal Fobi ve dans; kendini ifade etme ve iletişim kurma problemi olan sosyal fobiye sahip bireylerin topluma kazandırılmasında dansın olumlu etkisi olabilmektedir. Sözel iletişim gerektirmeyen dans terapisi ile birey kendisini ifade edebilmiş olacaktır. Ayrıca, grup halinde hareket etmek insanları bir arada tutarak güçlü bir sosyal ve duygusal bağ yaratarak izole olmaktan kurtarır.

 

 

Şizofreni ve Dans; Davis şizofreni hastalarında beden hareketlerinin özelliklerini incelemiştir. Diğer yandan ise ciddi kişilik bozukluklarının anlaşılmasında bölünmüş beden hareketlerinin belirleyici olduğunu ifade etmiştir.

 

 

Madde Bağımlılığı ve Dans; Cevasco ve arkadaşlarının madde bağımlısı kadın hastalarda depresyon, stres, endişe ve öfke seviyelerinde müzik terapinin etkisini inceledikleri bir çalışmada; ayakta tedavi gören 10 kadın hastaya, haftada iki kez olmak üzere altı hafta, hareket, müzik ve ritim içeren aktivite seansları uygulanmıştır. Her uygulama öncesi ve sonrası endişe ve öfke seviyeleri ölçülmüş ve yapılan istatistiksel analizler sonucunda, müzik terapi seansları ve ritim içeren aktivitelerin madde bağımlısı kadın hastalarda depresyon, stres, endişe ve öfke seviyelerini azalttığı görülmüştür.

 

 

Dans, psikiyatrik bozuklukların (psikoz, demans, nörotik hastalıklar) ve somatik hastalıkların (romatoid artirit, osteoporoz, terminal dönem) tedavisinde de kullanılabilmektedir. Tüm bunlarda tedaviyi başarıya ulaştıran etkenler, kan dolaşımının artması, beyine oksijen taşıyan kanalların rahatlaması yoluyla insanın sağlığını yeniden kazanmasıdır. Sonuç olarak ritim ve müzik eşliğinden oluşan dans insanı psikolojik olarak rahatlatabilen ve bunun yanı sıra hayatımıza birçok katkısı bulunan bir terapi çeşididir.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

Mahmat, M. (2018). Özel gereksinimli çocuğa sahip bel ağrısı olan annelerde dans terapinin ağrı ve fonksiyonel parametrelere etkinliğinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gökcen, A. (2019). Şizofreni tanısı almış bireylerde Dans/hareket tedavisinin psikotik durum ve İşlevsel iyileşme üzerine etkisinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bilge, A , Öğce, F . (2008). Dansın Beden Ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 123-134 .

Bu yazı 556 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum